Ámen!

Gever Tulley: 5 Dangerous Things Your Kids Should Do (9 minut, české titulky).

Dodám, že kdo má práva, má také zodpovědnost. A kdo má zodpovědnost, naučí se samostatnosti. A když jsou lidé samostatní a zodpovědní, tvoří fungující společnost. Ne takovou, která vyžaduje, aby za ni rozhodoval někdo jiný. Někdo, kdo zakáže žárovky.

Vzpomínám, kolikrát jsem se praštil kladivem do prstu. Kolikrát jsem se řízl pilkou nebo nožem. Kolikrát jsem se popálil. Kolikrát jsem něco rozebral a už to nešlo složit. Kolikrát jsem zapadl, spadl, řachl, někde se zasekl, … Nikdo mi nedával obleky jako z Klapzubovy jedenáctky.

Přesto žiji.

Zapsal Anαbet ve středu