Nejneobhospoda­řovávatelnější­mi a nejnevykrysta­lizovávatelněj­šími

Tak mě napadá, není ve slovech nejneobhospoda­řovavátelný či nejnevykrysta­lizovávatelný to navíc? Nevím, kdo by řekl „Sedlák (si) obhospodařovává pole.“ nebo „Pepíčku, tak jak ti vykrystalizovává chlorid sodný?“.

Pokud se nepletu, se přidává, když potřebuju z vidu dokonavého udělat nedokonavý. Například uchovat vs. uchovávat. Určitě má smysl říci „Látky se mají uchovávat v suchu.“

Ale jak to strašný slovo o obhospodařování, tak to ještě horší slovo o krystalizování už vid nedokonavý mají. Obhospodařovat je dokonce samo o sobě nedokonavé (vs. obhospodařit, které je dokonavé). Vykrystalizovat je dokonavé a je vytvořeno příponou vy- on nedokonavého krystalizovat. Takže normální člověk by určitě řekl „Sedlák obhospodařuje pole (statek, …).“ či „Pepíčku, tak jak ti krystalizuje chlorid sodný?“

Internetová jazyková příručka mi můj názor nevyvrátila, neboť slova obhospodařovatkrystalizovat resp. vykrystalizovat zná, zatímco obhospodařovávat ani vykrystalizová­vat nezná.

Wikipedie sice slovo obhospodařovávat respektive přesněji neobhospodařo­vávatelný zná, ale upřímně, to mě zrovna moc netrápí.

A když už jsme u toho, má slovo obhospodařovat vůbec nějaký zvláštní význam? Já bohužel nikde jeho význam nenašel, sám bych řekl, že „hospodařit na statku“ a „obhospodařovat statek“ je to stejné, přičemž první varianta je rozhodně mnohem libozvučnější. Pole bych neobhospodařoval vůbec (ačkoli jsem to v příkladech výše použil), pole se obdělává.

Zapsal Anαbet v úterý