Povolání a zaměstnání

Zaměstnání je to, co člověk dělá, aby dostal peníze. Povolání je to, co člověk dělá, protože v tom vidí smysl, protože ho to baví, protože má nějaký cíl. A mimochodem za to dostává peníze.

U nás ve škole máme učitele ze zaměstnání i z povolání.

Učitel ze zaměstnání přemýšlí, jak výuku zjednodušit sobě. Jak to udělat, aby před těmi parchanty stál co nejméně, aby se nemusel moc připravovat, aby se neumluvil, nepřetrhl a aby nemusel opravovat moc testů. Zda žáci látce rozumí, zda je baví a zda mají adekvátní ohodnocení, to mu je jedno.

Učitel z povolání ví, že před ním sedí 30 lidí a na něm závisí, jestli jeho látku budou umět jen pro něj před písemkou, anebo ji budou umět celý život, protože ji podal zajímavě a logicky. Učitel z povolání se snaží, aby známkování bylo odpovídající, aby byl při zkoušení spravedlivý. K učiteli z povolání žáci a studenti rádi přijdou mimo výuku se na něco zeptat, neboť on to ochotně znovu a jinak vysvětlí. Učitel z povolání, a to je pro jeho posluchače velmi důležité, nemá na rozdíl od učitele ze zaměstnání problém přiznat chybu.

Neznamená to, že učitel z povolání sedí celá odpoledne nad přípravou, zatímco učitel ze zaměstnání má volno. Často to bývá naopak – učitel z povolání je ve svém předmětu mnohem větší expert a stačí mu například vymyslet pár rovnic při čekání na autobus. Když ale musí něco připravit, udělá to rád a pořádně.

A ještě mezi nimi bývá jeden rozdíl. Učitel z povolání je vůči žákům a studentům otevřenější. Díky tomu a také díky kvalitnější výuce mívá mnohem vyšší přirozenou autoritu, takže hodiny netráví umravňováním třídy. Tím pádem jeho oblíbenost ještě víc roste.

Myslím, že každý, kdo přemýšlí o svém budoucím zaměstnání by měl myslet na to, bude-li mu povoláním. Nemá smysl hlásit se na nějakou vysokou školu jenom proto, že daný obor je dobře placený.

Prací strávíme často přes polovinu našeho produktivního věku. Opravdu ho věnujete zaměstnání?

Zapsal Anαbet v neděli